Trailer

Cỗ xe tăng bất bại với khả năng cận chiến cực mạnh và sức công phá không thể đẩy lùi.

Bậc thầy bí thuật toàn năng với quyền trượng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ khiến muôn kẻ khiếp sợ.

Tuyệt kĩ song đao, nhất kích tất sát và khả năng di chuyển chớp nhoáng, chính là kẻ không ai muốn đối đầu.

Hình game 1Hình game 2Hình game 3Hình game 4Hình game 5Hình game 6
Ảnh 2Ảnh 3Ảnh 4Ảnh 5Ảnh 6
Video2Video3Video4Video5Video5
Game SG140